Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku

Niniejszy serwis WWW został uruchomiony, aby przybliżyć Państwu naszą organizację, jej strukturę, historię Cechu a przede wszystkim chcielibyśmy umożliwić łatwy dostęp do informacji dotyczących firm zrzeszonych u nas. W naszym serwisie znajdziecie Państwo wykaz zakładów i Rzemieślników zrzeszonych w naszym Cechu wraz z zakresem świadczonych usług. Nasza organizacja nadzoruje przebieg praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych, jak również pomaga w podnoszeniu kwalifikacji pracodawcom i pracownikom.